Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
1.
Η
abs+ είναι η πρώτη και μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται με την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αποκλειστικά στον κλάδο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας.

2. Τα στελέχη της abs+ διαθέτουν πολυετή εμπειρία (>15 έτη) σε ολόκληρο το φάσμα της λειτουργίας επιχειρήσεων τόσο σε επίπεδο Εισαγωγέων όσο και σε επίπεδο Εμπόρων /Συνεργείων· στο σύνολο των Οργανικών Θέσεων στους Τομείς Πωλήσεων και After Sales.

3.
Ο
προσανατολισμός μας δεν εξαντλείται στην παροχή ολοκληρωμένων ποιοτικών υπηρεσιών. Στην abs+ εστιάζουμε απόλυτα στον εντοπισμό και την τεκμηριωμένη παράθεση των ενδεδειγμένων λύσεων με την εφαρμογή -όπου απαιτείται- καινοτόμων διαδικασιών.

4.
Δεσμευόμαστε
στην απόλυτη τήρηση των συμφωνιών μας. Η παρουσία μας διέπεται από τις αρχές της Εμπιστοσύνης και του Σεβασμού στον Εντολέα μας, βασιζόμενη πάντα στις απαρέγκλιτες ηθικές μας αξίες.

5. Εγγύηση επιστροφής αμοιβής σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
Created by ABS plus LTD. All rights reserved.
Automotive Business Solutions plus - A business unit of ABS plus LTD - Amazing Business Solutions plus Fascinating Business Intelligence plus - A business unit of ABS plus LTD representing Tableau Software - Amazing Business Solutions plus